SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Kontakty SSNDT

SSNDT - Slovenská Spoločnosť pre Nedeštruktívne testovanie

Koceľova 15

815 94  Bratislava 3

www.ssndt.sk

ssndt@ssndt.sk

IČO:  30810931

DIČ:  2021563412

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Účet:   SK73 0900 0000 0006 3278 9150  

 

Prezident (Predseda výboru):

Ing. Erich Eckhardt

Tel.:  0917 715 189

 

Členovia výboru:

Ing. Pavol Kučík - podpredseda, Slovcert, s.r.o.

Ing. Mária Komárňanská - podpredseda, Reaktortest, s.r.o. 

Ing. Ivan Ščasný, ATG Slovakia s.r.o. 

doc. Ing. Michal Hatala, PhD., FTV TUKE v Prešove 

Ing. Rudolf Chyla - tajomník, ŽSR, VVÚŽ 

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. - sekretár, MTF STU Trnava

Firemní členovia

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

www.c-wt.sk
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]