SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Kontakty SSNDT

SSNDT - Slovenská Spoločnosť pre Nedeštruktívne testovanie

Koceľova 15

815 94  Bratislava 3

www.ssndt.sk

ssndt@ssndt.sk

IČO:  30810931

DIČ:  2021563412

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Účet:   SK73 0900 0000 0006 3278 9150  

 

Prezident (Predseda výboru):

Ing. Erich Eckhardt

Tel.:  0917 715 189

 

Členovia výboru:

Ing. Pavol Kučík - podpredseda, Slovcert, s.r.o.

Ing. Mária Komárňanská - podpredseda, Reaktortest, s.r.o. 

Ing. Ivan Ščasný, ATG Slovakia s.r.o. 

doc. Ing. Michal Hatala, PhD., FTV TUKE v Prešove 

Ing. Rudolf Chyla - tajomník, ŽSR, VVÚŽ 

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. - sekretár, MTF STU Trnava

Firemní členovia

www.c-wt.sk

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

VÚZ-PI SR

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]