SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Rôzne

Valné zhromaždenie EFNDT (EFNDT General Assembly)

Dňa 16. januára 2009 sa vo Viedni konalo Valné zhromaždenie EFNDT. Naša spoločnosť SSNDT sa ako plný člen EFNDT na valnom zhromaždení aktívne zúčastnila, v zastúpení Ing. Erich Eckhardt (s volebným hlasom) a Ing. Pavel Gabriška (bez volebného hlasu).

Program rokovania bol nasledovný:

  1. Otvorenie, schválenie programu zhromaždenia
  2. Správa Direktoriátu, Výborov a Pracovných skupín
  3. Schválenie finančnej správy za r. 2008 a schválenie rozpočtu na r. 2009
  4. Voľba usporiadateľa 11. Konferencie v r. 2014
  5. Voľby nového Prezidenta, Vice Prezidenta, predsedníctva EFNDT

Novým Prezidentom EFNDT bola zvolená Prof. Dr. Viera Krstelj, Chorvátsko, staronovým Vice Prezidentom bol opätovne zvolený Komm.-Rat Ing. Gerhard Aufricht, Rakúsko. Zároveň bolo zvolené nové Predsedníctvo EFNDT (Board of Directors). Doterajší prezident EFNDT Mike Farley bol na 17. svetovej konferencii ICNDT v Shanghai zvolený za prezidenta ICNDT.

Všetkým novozvoleným členom EFNDT a ICNDT srdečne gratulujeme!

Zároveň srdečne gratulujeme aj Českej spoločnosti pre NDT, ktorej sa dlhom úsilí podarilo získať možnosť ogranizovať 11. Európsku konferenciu NDT v roku 2014.

 

Firemní členovia

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

www.c-wt.sk
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]