SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

NDT vo svete

 Semináre a konferencie vo svete:

  • DEFEKTOSKOPIE 2017 , 7.-9.11.2017, Chomutov, ČR 
    47. medzinárodná konferencia a výstava, ČNDT
     

  • DEFEKTOSKOPIE 2017 , 7.-9.11.2017, Chomutov, ČR  
    47. medzinárodná konferencia a výstava, ČNDT 
     

  • DEFEKTOSKOPIE 2017 , 7.-9.11.2017, Chomutov, ČR  
    47. medzinárodná konferencia a výstava, ČNDT 
     

  • DEFEKTOSKOPIE 2017 , 7.-9.11.2017, Chomutov, ČR  
    47. medzinárodná konferencia a výstava, ČNDT 
     

  • DEFEKTOSKOPIE 2017 , 7.-9.11.2017, Chomutov, ČR  
    47. medzinárodná konferencia a výstava, ČNDT 
     

     


  •  

 Publikácie

Stiahnite si aktuálne vydanie ICNDT Journal na stránke: www.icndt.org

Firemní členovia

www.c-wt.sk

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

VÚZ-PI SR

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]