Kolokvium 2023

Venue of a event
31 May 2023
10 00

Hotel Sitno
966 02 Vyhne
Slovakia

Kolokvium 2023

Kolokvium 2023

TÉMATICKÉ ZAMERANIE KOLOKVIA

Kolokvium bude zamerané na:

- súčasné poznatky a skúsenosti s novými metódami skúšania
- automatizácia manipulácie
- automatizácia procesu NDT
- automatizácia rozhodovacieho procesu (evaluácia , ADR)
- normalizácia v NDT a nadväzných oblastiach
- kvalifikácia personálu NDT z pohľadu potrieb praxe i uznávania

Kolokvium poskytne príležitosť pre odborné prezentácie, diskusie, výmenu názorov i skúseností všetkých pracovníkov, ktorí sa zaujímajú a zaoberajú problematikou kontroly kvality, problematikou životnosti výrobkov, praktickou aplikáciou metód nedeštruktívneho skúšania v rôznych oblastiach ich použitia, normalizáciou, vzdelávaním, kvalifikáciou a certifikáciou v týchto oblastiach.
 

Súčasťou kolokvia bude prezentácia NDT techniky pre širokú odbornú verejnosť.

Program:

Program