Klubový deň ZSVTS

Venue of a event
18 May 2023
13 30

Koceľova 15
821 08 Bratislava
Slovakia

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

si Vás dovoľuje pozvať na

Klubový deň ZSVTS,

ktorý sa bude konať dňa 18.05.2023 o 13.30 na ZSVTS v Bratislave, Koceľova 15

Program:

1. Otvorenie
2. Doc. Ing. Pavol MOLNÁR, CSc. (predseda SKVR ZSVTS): "Podpora výberu spotrebných tovarov samotnými zákazníkmi pred nákupom.“
3. Diskusia a záver

Srdečne pozývame všetkých záujemcov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na sekretariáte ZSVTS na telefónnom čísle: +421 2 5020 7649

E-mail: zsvts@zsvts.sk

Vstup voľný.


Občerstvenie je zabezpečené.