Zaujímavé NDT stránky

Odkazy na užitočné, resp. zaujímavé NDT stránky: 

ČNDT  Česká spoločnosť pre nedeštruktívne testovanie 

ICNDT  Svetová organizácia pre NDT 

EFNDT   Európska federácia pre NDT

DGZfP   Nemecká spoločnosť pre NDT

British Institute of NDT Britský  inštitút NDT

SMÚ   Slovenský metrologický ústav

SNAS   Slovenská národná akreditačná služba

UNMS   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

NDT Net  Online časopis pre NDT

BAM  Federálny inštitút pre materiálový výskum a testovanie

IZfP   Fraeunhofer-Inštitút  pre nedeštruktívne testovanie

RCNDE   Výskumné centrum NDT (UK)

ASNT   Americká spoločnosť pre testovanie a materiály

ASME   Americká spoločnosť strojných inžinierov