Stanovy SSNDT

SSNDT bola prvý krát zaregistrovaná MV SR dňa 2.11.1992, č.s. VVS/1-900/90-6595 

 

Aktuálne stanovy boli prerokované a schválené Zjazdom Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie, ktorý sa konal dňa 21. 06. 2018 a boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 30.11.2018.
 

Stanovy SSNDT