Zváranie plastov v priemyselnej praxi

Miesto konania
19 Apr 2023
09 00

Demänovská Dolina 71
031 01 Liptovský Mikuláš 1
Slovensko

Zváranie plastov v priemyselnej praxi

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | UNO PRAHA, spol. s r.o. | ŽILINSKÁ UNIVERZITA v ŽILINE Strojnícka fakulta

spolu s partnermi Vás srdečne pozývajú na

I. ročník medzinárodnej konferencie

Zváranie plastov v priemyselnej praxi

Medzinárodný prípravný výbor a odborní garanti konferencie:

Ing. Alexandr Bareš – ČR; Vlastimil Šponer – ČR; Ladislav Ondráček – ČR; Ing. Milan Čillík – SR; Ing Juraj Iring – SR; Ing. Jozef Čekovský – SR; Ing. Ondrej Papajčík – SR; doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. - SR; Ing. Radoslav Koňár, PhD. – SR; doc. Ing. Viliam Leždík, PhD. – SR; Ing. Lucia Grünermelová – SR;

Odborné zameranie konferencie:

  • Zváranie plastov v priemyselnej praxi
  • Tvorba zváračskej dokumentácie pri zváraní plastov
  • Zváračský personál pri zváraní plastov, normalizácia
  • Nedeštruktívna kontrola a skúšanie pri zváraní plastov
  • Priemyselné aplikácie pri zváraní plastov 

Výstava:

Počas konferencie bude v priestoroch hotela organizovaná propagácia firiem – dodávateľov zváracích materiálov a strojných zariadení pre zváranie plastov.

Potvrdenie o účasti na konferencií.

Účastníci konferencie dostanú potvrdenie o absolvovaní, ktoré je jednou z podmienok na obnovenie si certifikátu po 3 rokoch pre certifikovaný personál (IWE, IWT, IWS, IWIP, IWP). Táto konferencia je schválená certifikačným orgánom pre certifikáciu personálu UNO Praha spol. s.r.o, ako vzdelávacia aktivita na zvyšovanie si kvalifikácie.

Účastnícky poplatok:

150 € bez DPH - v účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na konferencii, občerstvenie a strava.

BONUS pre účastníkov konferencie

  • Riadená ochutnávka odrodových vín. 
  • Občerstvenie a strava je súčasťou účastníckeho poplatku.

 

Bližšie informácie a registrácia