SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

 

Výbor SSNDT Vás pozýva na

Odborné kolokvium

Aplikácie aktuálnych noriem a metodík v NDT

ktoré sa uskutoční v dňoch 3. a 4. 2019 v hoteli Sitno vo Vyhniach.

Pozvánka na Kolokvium

Prihlášky účastníkov a vystavovateľov budú uverejnené v krátkej dobe.

Kolokvium organizačne zabezpečuje firma ATG Slovakia s.r.o.


 

ČNDT - Česká společnost pro nedestruktivní testování

poriada pre všetkých defektoskopických odborníkov i zájemcov o tento obor najvýznamnějšiu událost roku 2018 z oblasti nedečtruktivneho skúšania v Českej republike

 

48. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky

DEFEKTOSKOPIE 2018 / NDE FOR SAFETY 2018

6. – 8. 11. 2018, Konferenční centrum City, Praha

 


 

 


 Odborná skupina SSNDT pod vedením Ing. Žúbora v spolupráci s TK 67 (technickou komisiou pre NDT) pod vedením Ing. Komárňanskej aktívne spolupracujú s ÚNMS SR v oblasti správneho názvoslovia technických noriem pre oblasť tesností.

              Návrh na opravu názvov noriem


 

 

Firemní členovia

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

VÚZ-PI SR

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]