SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

 

Výbor SSNDT vás pozýva na odborný seminár

Legislatívne zmeny v radiačnej ochrane 

ktorý sa bude konať dňa 21.6.2018 v čase 09:00 ÷ 11:00 hod. v priestoroch ZSVTS, Koceľova 15, Bratiskava  

Pozvánka


Výbor SSNDT zvoláva

Zjazd SSNDT  

ktorý sa bude konať dňa 21.6.2018 od 11:00 hod. v priestoroch ZSVTS, Koceľova 15, Bratiskava 

Program Zjazdu

Návrh úpravy Stanov SSNDT

Volebný poriadok na Zjazde SSNDT

Nominačný list kandidáta do orgánov SSNDT

Splnomocnenie individuálneho člena

Splnomocnenie firemného člena

 


SSNDT vás ďalej pozýva na : 


12. Konferencia ECNDT

11. ÷ 15.6.2018, Göteborg, Švédsko


 Odborná skupina SSNDT pod vedením Ing. Žúbora v spolupráci s TK 67 (technickou komisiou pre NDT) pod vedením Ing. Komárňanskej aktívne spolupracujú s ÚNMS SR v oblasti správneho názvoslovia technických noriem pre oblasť tesností.

              Návrh na opravu názvov noriem


 

 

Firemní členovia

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

VÚZ-PI SR

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]