Nový firemný člen SSNDT

Novým firemným členom SSNDT sa stáva spoločnosť TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Predstavenie spoločnosti:

Spoločnosť TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. je súčasťou TÜV Thüringen Group - medzinárodne pôsobiacej skupiny skúšobných, inšpekčných a certifikačných spoločností so sídlom v Erfurte, v Spolkovej republike Nemecko.

Filozofia spoločnosti:

„BEZPEČNOSŤ. KVALITA. SPOĽAHLIVOSŤ. 365 DNÍ V ROKU.“

Snahou spoločnosti a jej pracovníkov je byť pre klientov na Slovensku preferovaným partnerom, ktorý pre nich zabezpečí komplexné služby pri riešení rôznych požiadaviek na bezpečnosť, kvalitu a spoľahlivosť systémov a výrobkov.

Cieľ spoločnosti:

Hlavným cieľom pôsobenia spoločnosti je odvrátiť nebezpečenstvá, ktoré môžu vyplynúť z technológie pre ľudí a životné prostredie. V rámci svojej zodpovednosti voči zákazníkom a úradom zabezpečuje spoločnosť, aby boli splnené všetky požiadavky na dosiahnutie bezproblémových a spoľahlivých služieb.

Činnosti spoločnosti:

  • Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
  • Certifikácia osôb
  • Schvaľovanie NDT pracovníkov podľa smernice o tlakových zariadeniach (PED)
  • Certifikácia systémov manažérstva
  • Certifikácia výrobkov
  • Inšpekcia
  • Posudzovanie zhody prepravovateľných tlakových zariadení (TPED)
  • Činnosti v oblasti prepravy nebezpečných vecí (ADR/RID)

 

Viac informácií na: https://tuv-thueringen.sk/