Klubový deň ZSVTS

Miesto konania
18 May 2023
13 30

Koceľova 15
821 08 Bratislava
Slovensko

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

si Vás dovoľuje pozvať na

Klubový deň ZSVTS,

ktorý sa bude konať dňa 18.05.2023 o 13.30 na ZSVTS v Bratislave, Koceľova 15

Program:

1. Otvorenie
2. Doc. Ing. Pavol MOLNÁR, CSc. (predseda SKVR ZSVTS): "Podpora výberu spotrebných tovarov samotnými zákazníkmi pred nákupom.“
3. Diskusia a záver

Srdečne pozývame všetkých záujemcov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na sekretariáte ZSVTS na telefónnom čísle: +421 2 5020 7649

E-mail: zsvts@zsvts.sk

Vstup voľný.


Občerstvenie je zabezpečené.